Mythe 2: Sinterklaas, weldoener en bisschop

Sinterklaas bisschop en weldoener derde eeuw Myrna

Een tweede mythe rond Sinterklaas is het verhaal van Nicolaos, een latere weldoener en bisschop. Want, Nicolaos is een jongeman uit het Turkse Myrna met rijke ouders die in de derde eeuw wonderen verricht en een gulle schenker is. Wanneer Nicolaos rond 300 bischop van Myrna wordt, neemt zijn reputatie van reders in nood en weldoener ver toe.

Nicolaos overlijdt rond 342 en zijn sterfdag is 6 december. Na zijn dood verklaart de kerk hem heilig en krijgt Nicolaos het woord Sint voor zijn naam. Vandaar dat hij later ook wordt aangeduid met Sint Nicolaos (Sint Nicolaas).

Overigens wordt Sint Nicolaas twee eeuwen later pas echt beroemd. Als beschermheilige van zeelieden die zeemannen in nood redde, doden tot leven wekte en als huwelijksbemiddelaar.

In het begin van de 10e eeuw nemen vervolgens Italiaanse zeemannen een groot deel van de stoffelijke resten van Sint Nicolaas mee naar Bari (nu Italie, maar indertijd Spaans grondgebied). De zeelieden zagen hem namelijk als hun beschermheilige. En vanuit Bari verspreidden de wonderverhalen die Sint Nicolaas had verricht verder over Europa.

Nog 2 mythen rond Sinterklaas 

 Meer lezen over de mythen rond Sinterklaas?

Wil je meer lezen over de mythes rond Sinterklaas? Op de volgende websites vind je allerhande informatie:

  • Wikipedia
  • Sinterklaasgenootschapnederland.com (SGN)